Werkwijze Gibs

Gibs staat voor: Dit bereiken we met een analyse van de gebieden:
1. meer winst getallen en cijfers
2. meer uit de markt procedures en werkinstructies
3. meer uit je mensen cultuur en gedrag

Uit de analyse komt in samenspraak met de business owner de overeen te komen noodzaak tot verandering. Hierbij geldt het motto: “focus on less to achieve more”.
Deze veranderingsovereenkomst is een eenvoudig, trechterend instrument:
Resultaten zijn op te splitsen in zaken die je kunt sturen en zaken die je niet kunt sturen.
De zaken die je kunt sturen zijn op te splitsen in strategie actiepunten of operaties (uitvoering).
Strategie actiepunten zijn op te splitsen in maatregelen of gedragsveranderingen.

Deze gedragsveranderingen worden vertaald naar de volgende vijf opeenvolgende en onverbrekelijke fasen:

  • motivatie tot verbetering
  • leiderschapsfocus
  • team verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid
  • individueel ownership
  • gewijzigd patroon

Reacties zijn gesloten.